Otužovanie tela chladnou vodou

Otužovanie tela chladnou vodou . Človek sa po celú svoju históriu kúpal v studenej vode , okrem niekoľkých málo prípadov, keď sa zdržiaval v blízkosti horúcich minerálnych prameňov . Aj dnes je na svete mnoho miest , kde ľudia pre svoju osobnú potrebu používajú výhradne studenú vodu . Liečivých vlastností studenej vody si veľmi vážili…

Details