Detoxikačná vanička

Revolučná detoxikačná metóda predstavuje moderný, veľmi účinný a jednoduchý spôsob, ako zbaviť bunky toxínov a opäť nastoliť rovnováhu a zdravie v našom organizme.

Revolučná detoxikačná metóda Bio – energizérom D-Tox predstavuje moderný, veľmi účinný a jednoduchý spôsob, ako zbaviť bunky toxínov a opäť nastoliť rovnováhu nášho energetického poľa, vyladením kladných a záporných iónov v tele. Prístroj pracuje na základe elektrolýzy, teda na vodnom elektrolytickom kúpeli nôh alebo rúk. Elektródy prístroja vytvárajú bioenergiu, ktorá regeneruje a upevňuje fyzickú a psychickú odolnosť a v organizme navodzuje pocit pohody.

PREČO ELEKTROLÝZA?

• Elektrolýza prebiehajúca vo vaničke spolu so schopnosťou vody prenášať informácie celkovo posilňuje naše zdravie.
• Mazové žľazy i reflexné body a zóny na chodidlách ponorených vo vaničke reagujú na elektromagnetické pole, ktoré pozitívne pôsobí na naše zdravie a psychiku
• Elektrické a magnetické polia sú potrebné k udržaniu života v našom organizme, ktorý prúdi zložitými telesnými systémami. Zlepšenie vodivosti nášho organizmu a podporenie iontovej výmeny preto bude rozhodujúcim faktorom oživenia všetkých funkcií v našom organizme.
• Elektrolýza vo vaničke navyše spôsobuje uvoľňovanie rôznych substancií a toxínov v dôsledku štiepenia molekúl vody. Tieto substancie sa premiestňujú k elektródam alebo sú nimi vylučované – prebieha tak transformácia, ktorá vrcholí zrážaním čiastočiek vo vode (zmena zafarbenia vody vo vaničke počas detoxikačného procesu), zmenou jej farby a uvoľňovaním plynov, čo z holistického hľadiska pozitívne ovplyvňuje ľudský organizmus.