Myšlienka Integrácie nás oslovila samotným mottom , pretože v ňom vidíme istý spoločný symbol s tým našim!  ….. slnko svieti na všetky deti rovnako a … s nami stúpate na výslnie!  Podporiť tých, ktorí to nejviac potrebujú je úžasnou myšlienkou a vzdávame poklonu zakladateľovi tejto myšlienky pre deti – pánovi Krafčákovi!