Výživové poradenstvo

Jedlo je energia, ktorá nám dodáva telesnú silu …. chuť do života! Jedlo je dar!

Vieme s ním narábať? Naozaj vieme ako sa správne stravovať? Ako využiť potraviny vo svoj prospech?